Personal tools
You are here: Home Home

Home

Welkom bij War Through the Lens

 

Het opzet van deze website is vorsers, auteurs en verzamelaars een plaats te bieden waar zij kunnen samen komen teneinde foto’s en andere documentatie te delen met het oog op het uitdiepen van de kennis aangaande de krijgsgeschiedenis en de bijhorende technologie. Het sleutelwoord is hier: delen. Het is niet onze bedoeling gratis foto’s te bezorgen aan verzamelaars of uitgevers. Noch wensen wij materiaal van wie dan ook te bekomen zonder dergelijk vrijgevig gebaar te waarderen en te belonen.

Als geregistreerd lid van de site ziet u verkleinde versies van het beeldmateriaal uit onze verzameling.

Dit is een doelbewuste keuze. Onze verzameling is opgebouwd uit foto’s die door medewerkers werden geschonken en bij elkaar gesprokkeld over een tijdsspanne van vele jaren en vaak ten koste van aanzienlijke uitgaven. Daar waar wij bereid zijn onze verzameling enigszins te delen met de gemeenschap, dienen wij ook de gulheid van onze medewerkers te eerbiedigen en kunnen wij geen hoge-resolutie-beelden wegschenken zonder iets terug te bekomen.

 

Image 3 Image 4

Foto's waarvan het referentienummer begint met de letter 'A', 'E', 'R', 'U' of 'X'
behoren tot 'The Archive of modern Conflict

De foto's met een ander voorvoegsel zijn van derden afkomstig die de beelden met de hobbygemeenschap wensen te delen veeleer dan ze in stofferige laden te laten verkommeren met het risico dat ze ooit verloren zouden gaan.

In bepaalde gevallen kan van deze laatsten een scan bezorgd worden voor persoonlijk gebruik of voor publicatie. In andere gevallen is dit niet mogelijk.

Image 1 Image 2

 

Indien u originele opnames bezit waarvan u bereid bent ze bij te dragen of te verkopen aan de verzameling, of indien u bereid bent om wat van uw tijd en kennis te schenken om bepaalde foto’s te identificeren en van onderschriften te voorzien, dan nodigen wij u uit met ons contact te nemen op het volgende emailadres :

admin@mail.warfarethroughthelens.org

 

Als bijdrager en medewerker krijgt u uiteraard grotere beelden te zien.

Foto’s die u bijdraagt kunnen beschikbaar worden gesteld aan vorsers of auteurs met het oog op navorsing of publicatie. U zal de reproductierechten behouden van het materiaal dat u aan de verzameling overdraagt. Indien u een boek of artikel voorbereidt en in het geval u foto’s wenst bij te dragen die u zal benutten in een publicatie, dan verzekeren wij u dat de beelden niet ter beschikking zullen worden gesteld tot uw werk gepubliceerd is.

Indien u auteur bent en foto’s wenst te gebruiken uit de verzameling, gelieve dan onze bepalingen en voorwaarden door te nemen terms and conditions.

Het is bezoekers toegestaan foto's van onze site op een andere website te posten teneinde ze te bespreken. Echter onder de volgende voorwaarden :

a) Slechts één foto per keer wordt gepost.

b) De foto draagt ons watermerk en is toegewezen aan 'War through the Lens'.

c) Alle nuttige informatie die uit de bespreking van de foto voortvloeit wordt met ons gedeeld opdat wij de kwaliteit van onze bijschriften zouden kunnen verbeteren of aanvullen.

 

Indien u originele foto's of albums bezit die u aan het archief wenst te schenken of te verkopen, gelieve dan de site-beheerder te contacteren :stefandemeyer@telenet.be

Met dank bij voorbaat.

 

Vriendelijke groeten,

 

Het War through the Lens-team

Document Actions